Het begint allemaal met luisteren

Coaching en training, een hype voor de één, te beladen voor een ander. En dat terwijl coaching niks anders inhoudt dan:

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van zelfvertrouwen en
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden*

Trainen; oefenen, verbeteren van bepaalde vaardigheden door het vaker te doen of in verschillende situatie hetzelfde in de praktijk te brengen.

Bij mij gaat het om.....jawel de mens. We kunnen allemaal al best veel, maar soms kunnen we iets maar weten we zelf niet dat we dat nog beter kunnen. Ofwel jezelf verbeteren is toch ten alle tijde prima?

Of het nu gaat om coaching of training in beide gevallen ben jij hetzelf die het doen moet. Of in een team dat als eenheid wordt gecoacht.


*definitie van het begrip coaching volgens de Nederlandse orde van beroepcoaches het NOBCO